Tag Archives: Thiên kim

#ndcfs1510

Bạn là một người thích đọc trọng sinh. Sau khi đọc xong hàng chục bộ và nản đời với motip lặp đi lặp lại của nó, bạn quyết định dừng chân và ghi lại 3 bộ gây “ấn tượng” nhất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ , , , , , | 1 bình luận