Tag Archives: Tâm lý học Tội phạm

#ndcf1500 – Bàn luận chủ đề Tâm lý học tội phạm

#ndcf1500 Chủ cfs 341 xin gửi lại lời đáp trả cho bạn nào đó đã ném đá tôi. Những bạn khác thấy cfs này nên xem phần p/s ở cuối trước khi quyết định đọc. Ban đầu nhìn qua thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ | Bình luận về bài viết này