Tag Archives: Nơi nào củi gạo không vương khói bếp

#914

“Thật tình thì em cũng không có anti ngôn tình cho lắm . Mãi cho đến hôm nay đọc được “”Nơi nào củi gạo không vương khói bếp”” của mụ tên Lạc Thần gì gì đấy. Mẹ nó chứ , … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ , | Bình luận về bài viết này