Tag Archives: Ngạn Thiến

‪#‎nd371‬ Ngược ái

Em viết confession này ném đá cái bộ “Ngược ái” của mẹ Ngạn Thiến. Như bà con đã biết thì Ngạn Thiến viết truyện nó như thế nào rồi: ngược, ngược nữa và ngược mãi. Em thì em hay đọc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này