Tag Archives: Lục xu

#ndcfs1503

Chào mn Lời nói đầu: Ý kiến cá nhân, không có ý xúc phạm ai (xét cho cùng k nổi k giỏi được bằng ngta nên k dám xúc phạm) Lời dẫn: 8 điểm là giỏi, nói ra 8 điểm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này