Tag Archives: Hiểu Phượng Linh Nhi

‪#‎nd379‬ Điên cuồng độc chiếm

Omg! Sau 2 ngày đọc cái bộ “Điên cuồng độc chiếm”, em đã phải Drop truyện ngay lập tức vì độ cầm thú và biến thái của thằng nam 9. Nó thực sự là mất hết tính người rồi (mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này